Oferta

Współpraca międzysektorowa oceniana jest jako szczególnie ważna w kontekście wdrażanie innowacyjnych produktów, a tym samym zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstw, jak również regionów, w których się znajdują. Jednakże, współpraca między przedsiębiorstwami nie jest powszechna, ze względu na to, że istnieje intensywna konkurencja w procesie pozyskiwania i obsługi klienta. Dlatego warto podkreślić, że jeżeli firmy obawiają się  współpracy z konkurencją rozwiązaniem stać się może współpraca z podmiotami nie stanowiącymi bezpośredniego zagrożenia tj. współpraca międzysektorowa.

Naszym celem jest przekazanie zestawu praktycznych rozwiązań związanych z procesem audytu kreatywnego i dostarczaniem na rynek innowacyjnego produktu i usługi poprzez wykorzystanie współpracy międzysektorowej ze szczególnym uwzględnieniem sektora kreatywnego.

Działania stymulujące odnoszą się do:

tematu procesu twórczego;

cech osób biorących w niej udział (takie jak osobowość, motywacja, zainteresowania, kompetencje);

proces twórczy zespołu (wraz z liderem);

organizacja i jej otoczenie bliżej i dalej.

Kreatywność w procesie tworzenia innowacji jest niezwykle ważna, biorąc pod uwagę fakt, że bez względu na pochodzenie innowacji, jest to inicjatywa pracowników organizacji, która uruchamia proces komercjalizacji. Kreatywność w podmiocie poprzez pryzmat identyfikacji czynników, które mogą ją stymulować lub hamować należy rozważyć w jak najszerszym zakresie, biorąc pod uwagę fakt, że proces twórczy (myślenie twórcze) wiąże się z wieloma czynnikami, które mogą mieć wpływ na proces twórczy, szczególnie aspekty kwestionowania status quo i poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań.