NARZĘDZIA

Service Safari

Czym Jest?

„Podczas używania ‘service safari’ ludzie często są pytani/ proszeni o zanurzenie się w nieznane i odkrywanie dobrych i złych przykładów związanych z serwisem/ usługami.

Jak je zrobić?

Każdy może dołączyć do ‘service safari/obserwacji uczestniczącej’. Ludzie z ‘client team’ uważają to za bardzo odkrywcze. Aby wprowadzić ‘service safari’ potrzebny jest najprostszy zestaw narzędzi. Gdy ludzie są proszeni o nagrywanie/zapisywanie swoich doświadczeń trzeba im zapewnić urządzenie, które to umożliwi np. dyktafon, kamerę, czy zwykły notes i długopis. Kiedy chodzi o wybór niektórych ‘usług’ do doświadczania ludzie są często odsyłani do odkrywania usług/serwisu w tym samym sektorze, co ich własna organizacja. Równie często jednak prosi się o odkrywanie każdego serwisu z jakim ma się styczność, aby spróbować zdefiniować wspólne czynniki dla każdego z pozytywnych doświadczeń.

Dlaczego?

‘Safaris’ to jeden z najprostszych sposobów na postawienie ludzi w sytuacji klientów. Spojrzenie na całą gamę różnych ‘usług’ pozwala ludziom lepiej zrozumieć wspólne potrzeby czy problemy, które klienci napotykają na swojej drodze. Owe spostrzeżenia można kolejno rozwinąć w możliwości dla usprawnienia usług/serwisu i przez to nabierają większego znaczenia, ponieważ ludzie sami je zebrali.