Good its Day Off

Naszym celem jest przekazanie zestawu praktycznych rozwiązań związanych z procesem audytu kreatywnego i dostarczaniem na rynek innowacyjnego produktu i usługi poprzez wykorzystanie współpracy międzysektorowej ze szczególnym uwzględnieniem sektora kreatywnego.

POZNAJ NASZE narzędia